Folkefinansiering – hva er det egentlig?

Folkefinansiering er en måte å finansiere prosjekter og bedrifter på. Det finnes flere ulike former for folkefinansiering og vi skal i denne artikkelen gå gjennom de vanligste typene.

 

Hva er folkefinansiering?

Felles for alle typer folkefinansiering er at det er noen som ønsker å hente inn penger til noe, enten det er et enkeltstående prosjekt, en innsamlingsaksjon til et veldedig formål eller en bedrift som ønsker å hente kapital til egen virksomhet. Kapitalen hentes fra en rekke mindre bidragsytere, som på denne måten bidrar til å få et prosjekt i havn i fellesskap.

Flere personer går altså sammen om å støtte et produkt, et prosjekt eller en bedrift. Dette er ikke noe nytt i og for seg. Du har kanskje deltatt i kronerulling for idrettslaget eller som en slags dugnad i borettslaget? Dette er også en ganske vanlig måte for både små, mellomstore og store bedrifter å hente inn penger på.

 

Ulike typer folkefinansiering

I all hovedsak finnes det fire typer av folkefinansiering:

  • Donasjonsbasert
  • Belønningsbasert
  • Egenkapitalbasert
  • Lånebasert

 

Donasjonsbasert folkefinansiering

Donasjonsbasert folkefinansiering går ut på at du støtter en sak med et valgfritt beløp. Det kan være at ditt lokale idrettslag trenger penger til nytt utstyr, eller kanskje seniorlaget som vil på studietur et sted. Her oppgir gjerne prosjektansvarlig hvor mye de ønsker å samle inn, og så bidrar du med et beløp du selv velger. Denne formen for folkefinansiering gir deg ingenting tilbake i avkastning, annet enn gleden ved å donere penger til et godt formål.

Eksempel: spleis.no

Belønningsbasert folkefinansiering

Belønningsbasert folkefinansiering benyttes gjerne når en oppstartsbedrift skal hente penger til et nytt produkt eller prosjekt. Som regel er ikke produktet satt i produksjon enda, og det hentes inn kapital for å få prosessen i gang. Her får den som spytter inn penger noe konkret i retur, men det varierer ofte med hvor mye du går inn med. Det kan for eksempel være en rabatt på det endelige produktet, et gratis produkt eller noe annet som står i samsvar med beløpet du puttet inn.

Eksempel: startskudd.no

Egenkapitalbasert folkefinansiering

Egenkapitalbasert folkefinansiering passer for deg som vil ha avkastning på innsatsen din. Her får du en motytelse for innskuddet ditt, nemlig som aksjer i bedriften du bidrar med penger til. Bedriften utsteder med andre ord flere aksjer, som det settes en pris på basert på virksomhetens antatte verdi. Dette kalles en emisjon og er en helt vanlig måte for bedrifter å hente ny egenkapital på.

Du som bidragsyter vil få være med på bedriftens reise, potensielle opp- og nedturer og du kan tjene godt dersom bedriften går bra og du så selger aksjer som har økt i verdi. Risikoen for nedside er også stor, da mange bedrifter som henter inn penger på denne måten er i oppstartsfasen. Men for mange kan dette være et slags eventyr og en opplevelse i seg selv; man finner glede i utviklingen og følger selskapet tett på veien mot fremtiden.

Lånebasert folkefinansiering

Lånebasert folkefinansiering kalles det når bedrifter henter kapital fra folk som låner dem pengene sine. Det avtales gjerne en fast rentesats som motytelse for lånet, som regel en god del høyere enn hva som tilbys på høyrentekonto i de fleste banker. Denne formen for folkefinansiering har blitt populær fordi långiverne får en god rente i fast avtalte terminer, gjerne månedlig. For mange er det også givende å kunne bidra til vekst i lønnsomme selskaper, der en kan støtte prosjekter og selskaper man tror på.

Folkefinansiering i Norge

I Norge er folkefinansiering et relativt nytt investeringsalternativ, men likevel er den i sterk vekst. Blant de fire formene for folkefinansiering, er lånebasert den mest populære i Norge. 

Nysgjerrig på hva vi gjør? Se våre prosjekter her!

Våre prosjekter

 

Lånebasert folkefinansiering og Aevi Eiendom

Lånebasert folkefinansiering er den formen for folkefinansiering vi i Aevi Eiendom benytter oss av. Vi låner penger via folkefinansiering og bygger boliger for folk flest. Våre långivere får en fast avtalt rentesats på åtte prosent, denne utbetales månedlig gjennom hele lånets varighet (også kalt løpetid). Våre låneavtaler har en løpetid på to til tre år. Når denne er over betales hele lånebeløpet tilbake til långiver.

Flere mindre långivere går med andre ord sammen om å finansiere deler av driften i Aevi Eiendom gjennom lån. Aevi Eiendom er ingen låneformidler, vi låner penger av privatpersoner og firmaer til egen virksomhet – og kun det.

Selskapsgaranti som sikkerhet

Håp om større avkastning gir også økt risiko. Og i likhet med mer tradisjonelle investeringer utenfor bankens konti er folkefinansiering ikke risikofritt.

Alle våre långivere får en selskapsgaranti fra Aevi Eiendom som sikkerhet for lånebeløpet sitt. Vi følger dekningsloven, og selskapets eiendommer vil til enhver tid tjene som dekningsobjekter ved eventuelt mislighold.

For å sikre at vi kan betjene alle løpende renteutbetalinger til våre långivere, setter vi av nok kapital på en egen konto til å dekke to års renter. Dette gjør vi for å være sikre på at
vi ikke går i mislighold, siden vi ikke har gjentakende faste inntekter. Vi tjener penger når
prosjektene blir solgt, og først etter at långiverne har fått sin kapital tilbakebetalt.
Hvis Aevi Eiendom skulle gå konkurs, og eiendeler ikke dekker utestående krav for lånet og rentene, kan långiver påføres tap.

Långiver i fokus

Det skal være enkelt å være långiver til Aevi Eiendom. Du skal til enhver tid kunne følge våre prosjekter og få svar på dine spørsmål. Vi sørger for personlig oppfølging av alle våre bidragsytere, og er raskt tilgjengelige om du har behov for informasjon.

Få 8 % fast rente på pengene dine hos Aevi Eiendom

Det er lurt å sette pengene i arbeid slik at du unngår at de taper seg i verdi og at du går glipp av verdifull avkastning. Ved å bli långiver til Aevi Eiendom får du en fast årlig rente på 8 prosent. Renten utbetales til din konto hver måned. Les om hvordan det funker her.  

Fordeler med å investere i Aevi eiendom:

  • 8 % fast rente
  • Rentene utbetales hver måned 
  • 2 års avtale
  • Ingen gebyrer

Bli långiver med Aevi

Abonner på nyhetsbrevet!

Vær den første til å få nyheter om Aevi Eiendom, erfaringer og artikler om bolig, eiendom og investering – rett i innboksen din.

Tagger