Trygghet for generasjoner

Aevi Eiendom kjøper, utvikler og selger eiendommer i Norge. Nedslagsfeltet for våre boligprosjekter er steder som ligger i randsonen til Oslo, mindre enn en times reise til byen. Flere av disse områdene har tomte- og boligpriser som er betydelig lavere enn i Oslo. Vi mener dette er et godt utgangspunkt for å skape robuste boligprosjekter med sunn økonomi for utbygger, samtidig som vi har et overkommelig prisnivå. Aevi bygger hjem for folk flest.

Aevi Eiendom er et navn som sier noe om hva vi står for og hva vi tilbyr. Ordet Aevi kommer fra latinsk og betyr tid; evig tid; levetid; alder; generasjon. Vår visjon er å skape trygghet for generasjoner og hjem til folk flest. Det vi bygger er solid og har lang levetid. I våre boliger skal flere generasjoner kunne trives.

HubSpot Video

 

Folkefinansierte prosjekter

Alle prosjektene i Aevi Eiendoms portefølje finansieres hovedsakelig gjennom lånebasert folkefinansiering. Det betyr at vi henter inn egenkapital og lån fra privatpersoner og bedrifter. Gjennom denne finansieringsmodellen kan folk med overskuddslikviditet bidra til å bygge boliger for folk i etableringsfasen. Våre långivere tilbys en svært god og konkurransedyktig rente som vi har kalt Aevi-rente. Aevi-renten er på åtte prosent og utbetales fast hver måned gjennom hele lånets løpetid. Den gir våre långivere en forutsigbar avkastning på sin kapital.

Lånebasert folkefinansiering er en finansieringsmodell som gir oss tilgang på kapital raskt og rimelig i forhold til andre finansieringsformer. Noe som ofte er avgjørende for å få prosjekter i gang. Hurtig og kostnadseffektiv tilgang på kapital gjør at prosjekter kan komme i gang raskere, noe som er fordelaktig for alle parter. Det er også årsaken til at vi er villige til å betale en fast rente til våre långivere.

Hjem for folk flest

Aevi Eiendom ønsker å bygge hjem hvor familier kan trives i mange år. Vi skaper trygghet for generasjoner og retter oss mot dem som ønsker en bolig i mer landlige omgivelser. Våre boliger har kort avstand til sentrum, skole, barnehage og offentlig kommunikasjon. Er det lav barnehagedekning i området bygger vi gjerne en barnehage for å sørge for et godt barnehagetilbud. Vi søker å tilrettelegge for høy grad av trivsel for dem som kjøper bolig av oss.

Aevi Eiendom har med sitt team og sine samarbeidspartnere et godt utgangspunkt for å gjennomføre gode eiendomsprosjekter. Vi bygger eneboliger, rekkehus og leiligheter i samarbeid med store husleverandører. Vi strekker oss langt for å tilby boliger med god standard til en fornuftig pris, og som en del at dette ønsker vi å standardisere våre hus mest mulig. Dette gjør det enklere å levere boliger med lavt avvik og høy kvalitet.

Aevis grønne satsning

Aevi er en liten aktør i en stor industri. Det betyr ikke at vi er uten ansvar, ei heller er det en unnskyldning for å ikke bidra til en bedre fremtid. I Aevi Grønn har vi satt oss et mål om å skape lønnsomme prosjekter med best mulig bokvalitet og minst mulig miljøpåvirkning. Det gjør vi gjennom kloke, energieffektive materialvalg, miljøvennlige tilvalgsmuligheter og bærekraftige samarbeidspartnere. På den måten gjør vi det lettere for våre kunder å velge grønt.

«Les mer her»

 

Vårt team

Eivind

Eivind Jørundland

Eivind er daglig leder med bred erfaring fra offentlig forvaltning, finans og forretningsutvikling. Han er siviløkonom og har bakgrunn fra blant annet EFTAs overvåkningsorgan og ulike kapitalforvaltningsselskaper. Eivind setter ærlighet og lojalitet høyt. Han er konkurransedrevet og resultatorientert med stort fokus på struktur og konseptualisering.

eivind@aevieiendom.no

Karianne

Karianne Falch Tobiassen

Karianne er styreleder og har jobbet med bank og finans i alle år. Hun har lang erfaring som investeringsrådgiver og kunderådgiver – og har gjort seg mange erfaringer fra finansverdenen. Karianne er innovativ og løsningsorientert. Hun er opptatt av å ha nære relasjoner til folk og har ansvar for å finansiere prosjektene våre og ivareta våre långivere.

karianne@aevieiendom.no

Trond

Trond Nyland

Trond finner prosjektene vi kjøper og har kikket på hundrevis av prosjekter siden oppstarten. Denne siviløkonomen har rett og slett et øye for å se hva som kan lønne seg. Med bred erfaring fra eiendom ser han raskt hvordan vi kan utnytte tomter best mulig. Trond er en typisk gründertype og i Aevi får han dekket behovet for forretningsutvikling, her er jo hvert prosjekt en ny business.

trond@aevieiendom.no

Rune

Rune Solstad

Rune er økonom og har alltid hatt en veldig interesse innen eiendom. Han har gått gradene fra næringseiendom til boligutvikling i sin karriere. Nå jobber han først og fremst med regulering av tomtene våre, gjennom prosessdrevet prosjektledelse. Rune er partner i selskapet og er med i alle diskusjoner på Aevis vegne. 

rune@aevieiendom.no