Vi vokser med deg

Vår største drivkraft er vårt sterke ønske om å skape noe. Vi ønsker å skape verdi for våre långivere gjennom god avkastning på deres kapital, for de som skal bo i husene vi bygger gjennom å gi dem et godt hjem og nabolag, og for oss selv ved å bruke kunnskapen vår til å skape fortjeneste og en meningsfull arbeidsplass.

Våre långiverne kommer alltid først. Det er først når de har fått tilbakebetalt hovedstolen og rentene sine, at vi kan ta ut et mulig overskudd. Vi tar risikoen sammen med dem, og får ingen fortjeneste hvis ikke långiverne våre får det.

Kostnadseffektiv finansieringsform

Våre eiendomsprosjekter finansieres hovedsakelig gjennom lån. Det betyr at vi henter inn egenkapital og lån fra privatpersoner og bedrifter. Slik kan folk med overskuddslikviditet bidra til å bygge boliger for folk i etableringsfasen.

Våre långivere tilbys en svært god og konkurransedyktig årlig fastrente på ti prosent. Renten utbetales månedlig gjennom lånets løpetid og gir våre långivere en forutsigbar avkastning på sin kapital.

Enkelt forklart har vi fjernet bankens fortjeneste og gitt den til långiverne våre slik at de kan få den avkastningen de fortjener. Hos oss går kapitalen rett i arbeid, uten fordyrende mellomledd.

Trygghet for generasjoner

Aevi Eiendom kjøper, utvikler og selger eiendommer i randsonen til Oslo. Vi bygger hjem i landlige omgivelser der familier kan trives i mange år. Våre boliger har kort avstand til sentrum, skole, barnehage og offentlig kommunikasjon. Er det lav barnehagedekning i området, bygger vi gjerne en barnehage for å sørge for et godt barnehagetilbud. Vi søker å tilrettelegge for høy grad av trivsel for dem som kjøper bolig av oss.

Vi bygger eneboliger, rekkehus og leiligheter i samarbeid med store husleverandører. Vi strekker oss langt for å tilby boliger med god standard til en fornuftig pris. Standardiserte løsninger gjør det enklere å levere boliger med lavt avvik og høy kvalitet.

Trygghet-for-generasjoner-1

Vårt bidrag til en bedre fremtid

Vi er en liten aktør i en stor industri. Det betyr ikke at vi er uten ansvar, ei heller er det en unnskyldning for å ikke bidra til en bedre fremtid. Derfor skal Aevi Eiendom skape lønnsomme prosjekter med best mulig bokvalitet og minst mulig miljøpåvirkning. Det gjør vi gjennom kloke, energieffektive materialvalg, miljøvennlige tilvalgsmuligheter og bærekraftige samarbeidspartnere. På den måten gjør vi det lettere for våre kunder å velge grønt.

Mer om Aevi sin grønne satsning

Vart-bidrag-til-en-bedre-fremtid

Aevi Eiendom er partnerstyrt.

Her er vårt team:

Rune Solstad

Rune er økonom og har alltid hatt en veldig interesse innen eiendom. Han har gått gradene fra næringseiendom til boligutvikling i sin karriere. Nå jobber han først og fremst med regulering av tomtene våre, gjennom prosessdrevet prosjektledelse. Rune er flink på å finne gode løsninger og har stor fokus på økonomi og fremdrift.

Eivind Jørundland

Eivind har med seg bred erfaring fra offentlig forvaltning, finans og forretningsutvikling. Han er siviløkonom og har bakgrunn fra blant annet EFTAs overvåkningsorgan og ulike kapitalforvaltningsselskaper. Eivind setter ærlighet og lojalitet høyt. Han er konkurransedrevet og resultatorientert med fokus på struktur og konseptualisering.

Karianne Falch Tobiassen

Karianne har sin bakgrunn fra bank og finans. Hun har lang erfaring som investeringsrådgiver og kunderådgiver – og har gjort seg mange erfaringer fra finansverdenen. Karianne er innovativ og løsningsorientert. Hun er opptatt av å ha nære relasjoner til folk og har ansvar for å finansiere prosjektene våre og ivareta våre långivere.

Trond Nyland

Trond finner prosjektene vi kjøper og har sett på hundrevis av prosjekter siden oppstarten. Denne siviløkonomen har rett og slett et øye for å se hva som kan lønne seg. Med bred erfaring fra eiendom ser han raskt hvordan vi kan utnytte tomter best mulig. Trond er en typisk gründertype og i Aevi får han dekket behovet for forretningsutvikling, her er jo hvert prosjekt en ny business.

Fast månedlig utbetaling av rente

La pengene dine vokse med 10 prosent årlig rente.

Få den avkastningen pengene dine fortjener!

Kom i gang

AE-CTA-image