Få sparepengene til å vokse

Alle prosjektene i Aevi Eiendoms portefølje finansieres hovedsakelig gjennom en folkefinansieringsmodell. Det betyr at vi henter inn egenkapital og lån fra privatpersoner. Vi tilbyr våre långivere en svært god og konkurransedyktig rente, med faste månedlige utbetalinger. Dette gir oss tilgang på kapital raskt og kostnadseffektivt – noe som ofte er avgjørende for å få prosjekter i gang.

Alle våre långivere får en fast forhåndsavtalt rente på åtte prosent. Det er dette vi kaller Aevi-rente. Den er skriftlig fastsatt i en avtale og utbetales månedlig gjennom lånets løpetid – normalt satt til to år med opsjon på ett års forlengelse til totalt tre år fra låntakers side. Skulle opsjonen komme til benyttelse vil du selvfølgelig få renter utbetalt også det tredje året. Lånebeløpet tilbakebetales i sin helhet når løpetiden utløper. 

Minimum lånebeløp er satt til 500 000 kroner. Vi har et tett og nært forhold til alle våre långivere og har satt minimumsbeløpet til en halv million kroner for å kunne opprettholde kvalitet i alle ledd hos oss. En gjennomsnittlig långiver til Aevi Eiendom bidrar med en lånesum på en million kroner. Se renteeksempel for et lån på dette beløpet nedenfor:

Aevi-rente

Hva med sikkerhet?

Vi er opptatt av at du som bidragsyter og långiver skal ha tillit til oss og tro på Aevi Eiendom som prosjektutvikler. Vi har mange fornøyde långivere og har  ikke misligholdt en eneste låneavtale.

Når det er sagt så vil alle plasseringer av penger innebære en form for risiko. Dette gjelder også oss, da vi ikke er en bank og dermed ikke er medlem av Bankenes Sikringsfond. Alle våre långivere får imidlertid en selskapsgaranti fra Aevi Eiendom som sikkerhet for lånebeløpet sitt. Selskapets eiendommer vil til enhver tid tjene som dekningsobjekter ved mislighold. Hvis Aevi Eiendom skulle gå konkurs, og eiendeler ikke dekker utestående krav for lånet og rentene, kan långiver påføres tap.

Lurer du på hvordan det er å være långiver? Les gjerne en av våre kundehistorier.

Hjem til folk flest

Som långiver til Aevi Eiendom vil du bidra med kapitaltilførsel som benyttes til kjøp av boligeiendommer, videreutvikling av tomtene, opparbeidelse av infrastruktur og bygging av boliger. Hele eller deler av finansieringen skaffes til veie av Aevi Eiendom i samarbeid med flere långivere.

Nedslagsfeltet for våre boligprosjekter er hovedsaklig i randsonen til Oslo, med mindre enn en times reisevei til Oslo sentrum. Her er fortsatt tomte- og boligprisene betydelig lavere enn i Oslo. Ved å utvikle prosjekter her realiserer vi i Aevi Eiendom visjonen vår om å bygge boliger for folk flest. Vi strekker oss langt for å tilby attraktive boliger med god standard til en fornuftig pris.

Aevi Eiendom driver alminnelig næringsvirksomhet og tilbyr ikke rådgivning eller produkter fra andre leverandører, og er ikke underlagt krav om konsesjon som verdipapirforetak eller lignende.