Ofte stilte spørsmål

Er det noe du lurer på?

Vi har samlet spørsmål og svar fra våre kunder for å hjelpe deg med å ta informerte beslutninger. Dra nytte av deres erfaring.

wrtiette

Får jeg virkelig ti prosent årlig rente som fast utbetales hver måned?

Ja, det gjør du! Alle våre långivere får en fast årlig rente på ti prosent. Denne forplikter vi oss til gjennom en skriftlig avtale. Renten utbetales månedlig gjennom hele lånets løpetid. Lånebeløpet tilbakebetales i sin helhet når løpetiden utløper.

 

Produktet enkelt oppsummert

  • 10 % årlig fast rente
  • Rentene utbetales hver måned
  • 2 års avtale
  • Ingen gebyrer
  • Minsteinnskudd 500.000,-
  • Pengene går til utvikling av eiendom i Norge

Vårt regnestykke:
Låner du oss en million kroner får du 8.333,- kroner utbetalt i rente hver måned, uten å gjøre noe som helst. Vi har ingen ekstra gebyrer eller skjulte kostnader, men skatt må du betale på renteinntekten (22%). 

Kan Aevi-renten svinge?

Aevi-renten svinger ikke. Den er fastsatt for hele avtaleperioden og utbetales månedlig til våre långivere.

Hvor lang bindingstid er det?

Alle lån fra bidragsytere til Aevi Eiendom har en løpetid på to år. Låntaker har en opsjon på å forlenge lånet med ett år – altså til tre år totalt. Långiver har en opsjon på å forlenge lånet med 2 år – altså til fire år totalt.  Skulle opsjonen komme til benyttelse vil du få renter utbetalt i forlengelsesperioden.

Er det mulig å få tilbake penger før avtalen utløper?

Når du inngår en avtale med oss om å bidra med kapital gjennom et lån vil beløpet være låst inntil løpetiden utløper. Ifølge kontrakten kan ikke långiver kreve tilbakebetaling før avtalt løpetid utløper.

Kan jeg låne dere noen tusenlapper, eller har dere minstebeløp?

Vi opererer med et minstebeløp på en halv million kroner. Vi ønsker en tett og nær dialog med våre långivere og har dermed satt minstebeløpet høyt for å kunne holde ønsket standard på oppfølgingen hver enkelt får. En gjennomsnittlig långiver til oss bidrar med to millioner kroner. 

Hva må jeg betale i skatt?

Skatten på rentene du får fra Aevi Eiendom er 22%.

Du må alltid betale skatt på fortjeneste på investeringer, men skatten kan variere. Til forskjell fra 22% skatt på Aevi Renten er skatten på aksjer og utbytte på hele 37,8%. Ved lik rente/avkastning sitter du altså igjen med mer penger på Aevi Rente en for eksempel aksjer. 

 

Les mer om inntektsskatt hos skatteetaten

 

Hva med risiko?

Alle plasseringer av penger utenom norske banker innebærer risiko. Dette gjelder også kapital du låner til oss.

Alle våre långivere får imidlertid en garanti fra Aevi Eiendom som sikkerhet for lånebeløpet sitt. Vi følger dekningsloven og selskapets eiendommer vil til enhver tid tjene som dekningsobjekter ved mislighold.

Aevi Eiendom tjener først penger når prosjektene blir solgt, og først etter at långiverne har fått sin kapital tilbakebetalt. 

Hvis Aevi Eiendom skulle gå konkurs, og eiendeler ikke dekker utestående krav for lånet og rentene, kan långiver påføres tap.

Er dette for godt til å være sant?

Nei, dette er et tilbud til deg som har nok kapital tilgjengelig. Vi har anledning til å gi fast, høy Aevi-rente fordi vi ser at denne måten å hente kapital på gjør at vi kan gjennomføre våre prosjekter raskere. Det sparer oss for mange penger på lang sikt.

 

Hvilken sikkerhet får jeg for lånebeløpet mitt?

Alle våre långivere får en garanti fra Aevi Eiendom som sikkerhet for lånebeløpet sitt.

Det betyr at vi følger dekningsloven, og at selskapets eiendommer til enhver tid vil tjene som dekningsobjekter ved eventuelt mislighold.

Aevi Eiendom tjener først penger når prosjektene blir solgt, og først etter at långiverne har fått sin kapital tilbakebetalt. 

Hvis Aevi Eiendom skulle gå konkurs, og eiendeler ikke dekker utestående krav for lånet og rentene, kan långiver påføres tap.

Har dere misligholdt noen avtaler?

Vi har aldri misligholdt en avtale. Vi er opptatt av at du som bidragsyter og långiver skal ha tillit til oss og tro på Aevi Eiendom som prosjektutvikler. Vi har mange fornøyde långivere og hele 82% velger å reinvestere pengene etter endt låneperiode.

Lurer du på hvordan det er å være långiver? Les en kundehistorier her.

Hva bruker dere pengene mine til?

Kapitalen vi tar imot går til erverv av eiendommer, samt arbeid knyttet til utvikling, infrastruktur og bygging av boliger.

Vi setter også av kapital på en egen konto til å dekke renter. Dette gjør vi for å være trygge på at vi ikke misligholder avtaler, da vi ikke har gjentakende faste inntekter.

Aevi Eiendom tjener først penger når prosjektene blir solgt, og først etter at långiverne har fått sin kapital tilbakebetalt. 

Hvorfor tar dere ikke bare lån i banken?

Lån fra private og bedrifter er et fullgodt alternativ til tradisjonelle banklån og er gjerne å foretrekke for eiendomsutviklere siden kapitalen kan komme på plass raskt. I mange prosjekt er tid avgjørende, og med kapital raskt på konto kan prosjektet komme hurtigere i gang. Det er tilgangen på kapital og hurtigheten på den som gjør at Aevi Eiendom er villig til å betale våre långivere en så høy rente som ti prosent.

En annen medvirkende årsak til at direkte lån er lønnsomt for oss, er at hvis vi låner penger i banken er det ikke til samme lave rentenivå som du som privatperson får. Søker vi lån i bank er det relativt dyre lån sammenlignet med et vanlig boliglån.

 

Hva med konsesjon, har dere det?

Vår virksomhet er ikke konsesjonsbelagt. Vi driver alminnelig næringsvirksomhet og henter inn kapital til denne virksomheten. Vi yter ikke investeringsråd, eller produkter fra andre selskaper.

Ønsker du investeringsråd må du snakke med noen som har en slik konsesjon

Hvordan kommer jeg i gang?

Før du bestemmer deg for å bli långiver til Aevi Eiendom, må du sette deg godt inn i hva vi tilbyr. Vi har leget noen punkter som gjør det enklere for deg å få oversikt. 

Slik kommer du i gang

Er dere en crowdfunding plattform?

Aevi eiendom er ikke en crowdfunding plattform og er ikke en låneformidler. En låneformidler er et mellomledd som formidler kontakt mellom låntaker og långiver mot en betaling. Virksomheter som driver med låneformidling skal registrere seg hos Finanstilsynet. Aevi sin virksomhet er ikke konsesjonsbelagt eller registreringspliktig. Vi driver alminnelig næringsvirksomhet og henter inn kapital til denne virksomheten. Vi yter ikke investeringsråd, låneformidling eller tilbyr produkter fra andre selskaper.

 

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image