Er det noe du lurer på?

Her finner du svar på spørsmålene vi ofte får.
Får jeg virkelig åtte prosent rente som fast utbetales hver måned?

Ja, det gjør du! Alle våre långivere får en fast rente på åtte prosent. Denne forplikter vi oss til gjennom en skriftlig avtale. Renten utbetales månedlig gjennom hele lånets løpetid. Lånebeløpet tilbakebetales i sin helhet når løpetiden utløper.

Kan Aevi-renten svinge?
Aevi-renten svinger aldri. Den er fastsatt for hele avtaleperioden og utbetales månedlig til våre långivere.
Hvor lang bindingstid er det?

Alle lån fra bidragsytere til Aevi Eiendom har en løpetid på to år, men låntaker har ensidig opsjon på å forlenge lånet med ett år – altså til tre år totalt. Skulle opsjonen komme til benyttelse vil du selvfølgelig få renter utbetalt også det tredje året.

Er det mulig å få tilbake penger før avtalen utløper?

Når du inngår en avtale med oss om å bidra med kapital gjennom et lån vil beløpet være låst inntil løpetiden utløper. Ifølge kontrakten kan ikke långiver kreve tilbakebetaling før avtalt løpetid utløper.

Kan jeg låne dere noen tusenlapper, eller har dere minstebeløp?

Vi opererer med et minstebeløp på en halv million kroner. Vi ønsker en tett og nær dialog med våre långivere og har dermed satt minstebeløpet høyt for å kunne holde ønsket standard på oppfølgingen hver enkelt får. En gjennomsnittlig långiver til oss bidrar med en million kroner. 

Hva med risiko?

Alle plasseringer av penger utenom norske banker innebærer risiko. Dette gjelder også kapital du låner til oss.

Alle våre långivere får imidlertid en selskapsgaranti fra Aevi Eiendom som sikkerhet for lånebeløpet sitt. Vi følger dekningsloven og selskapets eiendommer vil til enhver tid tjene som dekningsobjekter ved mislighold.

For å sikre at vi kan betjene alle løpende renteutbetalinger til våre långivere, setter vi alltid av nok kapital på en egen konto til å dekke to års renter. Dette gjør vi for å være sikre på at vi ikke går i mislighold, da vi ikke har gjentakende faste inntekter.

Aevi Eiendom tjener først penger når prosjektene blir solgt, og først etter at långiverne har fått sin kapital tilbakebetalt. 

Hvis Aevi Eiendom skulle gå konkurs, og eiendeler ikke dekker utestående krav for lånet og rentene, kan långiver påføres tap.

Er dette for godt til å være sant?

Nei, dette er et høyst reelt tilbud til deg som har nok kapital tilgjengelig. Vi har anledning til å gi fast, høy Aevi-rente fordi vi ser at denne måten å hente kapital på gjør at vi kan gjennomføre våre prosjekter raskere. Det sparer oss for mange penger på lang sikt.

Les gjerne mer om Aevi-renten her.

Hvilken sikkerhet får jeg for lånebeløpet mitt?

Alle våre långivere får en selskapsgaranti fra Aevi Eiendom som sikkerhet for lånebeløpet sitt.

Det betyr at vi følger dekningsloven, og at selskapets eiendommer til enhver tid vil tjene som dekningsobjekter ved eventuelt mislighold.

For å sikre at vi kan betjene alle løpende renteutbetalinger til våre långivere, setter vi alltid av nok kapital på en egen konto til å dekke to års renter. Dette gjør vi for å være sikre på at vi ikke går i mislighold, da vi ikke har gjentakende faste inntekter.

Aevi Eiendom tjener først penger når prosjektene blir solgt, og først etter at långiverne har fått sin kapital tilbakebetalt. 

Hvis Aevi Eiendom skulle gå konkurs, og eiendeler ikke dekker utestående krav for lånet og rentene, kan långiver påføres tap.

Har dere misligholdt noen avtaler?

Vi er opptatt av at du som bidragsyter og långiver skal ha tillit til oss og tro på Aevi Eiendom som prosjektutvikler. Vi har mange fornøyde långivere og har ikke misligholdt en eneste låneavtale.

Lurer du på hvordan det er å være långiver? Les en kundehistorie her.

Hva bruker dere pengene mine til?

Det meste av kapitalen som hentes inn går til erverv av eiendommer, samt arbeid knyttet til utvikling, infrastruktur og bygging av boliger.

Resten av beløpet går til å sikre at vi kan betjene långivers rente løpende. Vi setter alltid av nok kapital på en egen konto til å dekke to års renter. Dette gjør vi for å være sikre på at vi ikke går i mislighold, da vi ikke har gjentakende faste inntekter.

Aevi Eiendom tjener først penger når prosjektene blir solgt, og først etter at långiverne har fått sin kapital tilbakebetalt. 

Se fullstendig oversikt over alle pågående prosjekter vi har.

Hvorfor tar dere ikke bare lån i banken?

Folkefinansiering har blitt et fullgodt alternativ til tradisjonelle banklån og er gjerne å foretrekke for eiendomsutviklere siden kapitalen kan komme på plass raskt. I mange prosjekt er tid avgjørende, og med kapital raskt på konto kan prosjektet komme hurtigere i gang. Det er tilgangen på kapital og hurtigheten på den som gjør at Aevi Eiendom er villig til å betale våre långivere en så høy rente som åtte prosent.

En annen medvirkende årsak til at folkefinansiering er lønnsomt for oss, er at hvis vi låner penger i banken så er det ikke til samme lave rentenivå som du som privatperson får. Søker vi lån i bank er det relativt dyre lån sammenlignet med et vanlig boliglån.

Les mer om Aevi-rente.

Hva med konsesjon, har dere det?

Vår virksomhet er ikke konsesjonsbelagt. Vi driver alminnelig næringsvirksomhet og henter inn kapital til denne virksomheten. Vi yter ikke investeringsråd, eller produkter fra andre selskaper.

Ønsker du investeringsråd må du snakke med noen som har en slik konsesjon

Hvordan kommer jeg i gang?

Før du bestemmer deg for å bli långiver til Aevi Eiendom, bør du sette deg inn i hva Aevi Eiendom tilbyr. Vi har leget noen punkter som gjør det enklere for deg å få oversikt. 

Slik kommer du i gang