Vår grønne satsing

Aevi er en liten aktør i en stor bransje, men det betyr ikke at vi er uten ansvar. Vi har derfor en egen satsning på grønn eiendom. For oss innebærer det at vi skal skape lønnsomme prosjekter med best mulig bokvalitet og minst mulig miljøpåvirkning. Du vil finne utvalgte grønne prosjekter på vår prosjektside, og de grønne prosjektene er merket med vårt grønne merke.

Det er viktig for oss at de tiltakene vi gjør er til gunst for kjøperne, investorene og miljøet. Vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre bærekraftige tiltak i tråd med etterspørselen. Derfor har vi valgt oss ut noen områder vi mener gir god effekt:

Grønn logo

aevigronn

Klimaskog

For hvert tre som hugges for å bygge våre boliger, planter vi et nytt. På den måten kan vi bidra til en sirkulær økonomi. Vi har valgt å samarbeide med det norske klimaskog prosjektet Trefadder som bygger gode klima og miljøskoger i Norge. Selskapet har etablert Norges første klimaskog og arbeider aktivt for å plante trær som binder store mengder CO2 samtidig som det skaper lokale arbeidsplasser i distriktene.

På vår miljøside kan du lese mer om vårt samarbeid og klimabidrag. Trefadder og Aevi

Kloke materialvalg

Valget av materialer er en av de største kildene til klimagassutslipp i byggeprosjekter. Det handler om hvilken type materialer som brukes, produksjonsmåte, levetid og transportavstand. Når vi tar kloke materialvalg vil vi ta hensyn til hele livsløpet, samtidig som vi velger materialer med attraktive kvaliteter for boligkjøperen. Det gir positive effekter, som blant annet:

  • Bedre inneklima
  • Bedre ressursbruk
  • Mindre vedlikeholdsbehov

Energimerking og energieffektivitet

Et energimerke er et bevis på boligens energieffektivitet. Dersom boligen har et høyt energimerke, betyr det at den krever mindre energi ved normalt bruk sammenlignet med boliger som har lavere energimerker. Det sparer ikke bare miljøet, men også lommeboken.

For at boligen skal kvalifisere til et høyt energimerke er det, blant annet, krav til:

  • Varmepumpe og/eller solenergi.
  • Bedre isolasjon og vinduer.

Vi følger alltid de nyeste kravene i byggeforskriftene. I Aevi Grønn monterer vi varmepumpe, samtidig som vi har solcellepaneler som tilvalgsmulighet. Vi i Aevi har en avtale med Otovo som er vår partner på dette området. Selskapet er en av Nordens ledende totalleverandører av solceller for privat- og bedriftskunder. Du kan lese mer her om Otovo.

lysogpenger

Grønne boliglån

De fleste banker tilbyr «grønne boliglån» som gjerne har bedre betingelser enn tradisjonelle boliglån. Lånevilkår varierer fra bank til bank, men fellesnevneren er at boligen må være energieffektiv – gjerne med energimerke A eller B. 

Når vi utvikler eiendom kan vi tilrettelegge for at kundene kan søke om lån med bedre betingelser. Dette er ett av flere eksempler på hvordan Aevi Grønn kan gi merverdi for boligkjøperne, samtidig som vi skaper lønnsomme prosjekter med minst mulig miljøpåvirkning.

Elbillading

Stadig flere nordmenn velger i dag elbil. Dette ønsker vi å tilrettelegge for. Vi sørger for å legge alt klart og til rette for enkel installasjon av lademuligheter i våre boliger, slik at det er enkelt for kundene å få det hvis de ønsker.