Investeringsguide: Hvordan investere penger?

Si du har arvet eller spart opp penger. Da er du antagelig opptatt av å ivareta og videreutvikle verdien på en god måte, slik at du får mest mulig igjen for pengene dine.

I denne artikkelen forteller vi deg hva du må ta stilling til, og hvilke investeringsmuligheter du har for å få pengene til å vokse på den måten som passer deg.

Innholdsfortegnelse: 

 

Først - start med å kartlegge din økonomiske situasjon

Før du investerer penger er det viktig å kartlegge din økonomisk situasjon. 

Har du en bufferkonto med oppsparte midler slik at du har penger til å ta uforutsette utgifter? Hva hvis vaskemaskinen går i stykker eller bilen må på verksted? Finn ut hvor mye penger du bør ha tilgjengelig til en regnværsdag. Her er det ingen fasit, kun hva du selv er komfortabel med. 

Har du gjeld bør du gjøre deg noen tanker om det er mest økonomisk gunstig å nedbetale gjelden, eller om du tror du kan få mer ut av pengene ved å investere dem. Da må du sette seg inn i hva renten på ditt lån er. For at det skal lønne seg må avkastningen ved en investering overgå kostnaden ved å ha gjeld. Det å nedbetale gjeld er risikofritt. Det er ikke en investering, så det må også taes med i betraktning. 

"Hva hvis vaskemaskinen går i stykker eller bilen må på verksted? Finn ut hvor mye penger du bør ha tilgjengelig til en regnværsdag."

 

Tidshorisont

Tid er en viktig faktor når du skal investere penger. Vil du investere over en kort eller lengre periode? Ønsker du at pengene vokser fort med høy risiko? Eller vil du gå for en tryggere investeringsform, og se pengene vokse sakte, men sikkert over tid? Bestem deg for hvor lang tidshorisont du vil at pengene skal vokse på, og hvor lenge du er villig til å binde dem. 

Sparing på kort sikt defineres som sparing med tidshorisont på 1-2 år. I andre enden av skalaen sees gjerne sparing med tidshorisont på over 10 år som langsiktig sparing. 

 

Risiko 

Risiko ved investeringen baserer seg på hvor mye verdien vil svinge opp og ned, samt muligheten for tap. Ved å investere penger over en lang tidsperiode vil verdien få tid til å gå opp igjen hvis markedet skulle gå ned en periode. Ved å investere i en kortere tidsperiode bør du derfor ta en lavere risiko.

Risikoen vil også baserer seg på type investeringsform du velger. Ved å putte pengene dine i flere selskaper og markeder vil du sprer risikoen. Spør deg selv; hvilken grad av risiko har du råd og mulighet til å ta?

Husk at alle pengeplasseringer ut over bank innebærer noe form for risiko, så det er et godt prinsipp å ikke investere mer en du har råd til å tape. Hvis du skulle oppleve å tape på en investering vil du kunne få skatte fradrag på tapet på lik linje som du må betale skatt på fortjeneste. 

 

Investeringsformer

​​Nå som du har kartlagt din økonomi, og tidshorisont for investeringen kan du ta stilling til hvilken investeringsform du skal velge. Her er noen av mulighetene du har: 

 

Bank

Den vanligste formen for sparing er sparekonto hos en bank. En sparekonto gir deg en enkel og praktisk måte å spare penger på. Banksparing gir deg en høy grad av sikkerhet for dine sparepenger da du har en innskuddsgaranti som sikrer at du vil få tilbake penger, opp til 2 millioner kroner, dersom banken går konkurs. Her kan du lese mer om Bankenes sikringsfond.

Banksparing er en likvid form for pengeplassering. Du kan da bruke dem når det passer deg. Ulemper med banksparing er at rentene kan være lave sammenlignet med andre investeringsmuligheter, noe som gjør at du tjener mindre penger på sparepengene dine. Hvis rentene er lavere enn inflasjonen, mister du kjøpekraften på pengene dine over tid.

 

Obligasjoner

Obligasjoner er en form for fast rente-investering. Det er et lån som gis til en virksomhet eller en regjering, og de gir deg som investor en fast rente over en bestemt periode. Når obligasjonen når sin forfallsdato, får du tilbake lånebeløpet du investerte. Rentene kan betales underveis eller sammen med tilbakebetaling av lånet. 

Obligasjoner regnes som en tryggere investering enn aksjer, da du har en fast avtale, og du vil få tilbake lånebeløpet ditt på forfallsdatoen. Dette gir en større grad av forutsigbarhet som kan være en fordel. Men, selv om obligasjoner regnes som en tryggere investering enn aksjer, innebærer de fortsatt en risiko. Hvis virksomheten som har lånt pengene dine går konkurs, kan du miste en del av investeringen din. 

 

Eiendom

En eiendomsinvestering er å investere i eiendom, for eksempel tomter, leiligheter, hus eller kommersielle bygninger. Formålet med en eiendomsinvestering kan være er å tjene penger på verdistigningen på eiendommen over tid, den regelmessige inntekten man får fra å leie ut eiendommen eller tilføre verdi ved å f.eks bygge, endre og oppgradere. En av ulempene kan være at det er mye jobb med å kjøpe eiendom.

Her kan du lese mer om kjøp av utleiebolig 

 

Fond

En fonds investering er når investorer gir penger til et fond, som så investerer pengene i en portefølje av aksjer, obligasjoner, eiendommer eller andre verdipapirer. Fondene er forvaltet av en profesjonell forvalter eller et team av forvaltere som tar beslutninger om hvilke investeringer fondet skal gjøre.

Fondet prøver å oppnå de best mulige resultatene for investorene, basert på fondets investeringsmandat, og har som mål å gjøre det bedre enn den referanseindeksen fondet måler seg opp i mot

Det finnes mange forskjellige typer fond, inkludert aksjefond, obligasjonsfond, indexfond, eiendomsfond og kombinasjonsfond, som investerer i en kombinasjon av verdipapirer.

 

Indeksfond

Et indexfond er en type fond som tilpasser sin portefølje til en bestemt indeks, som for eksempel OBX-indeksen, også kjent som Oslo Børs Benchmark Indeks. OBX-indeksen er en samling av de 25 største og mest likvide aksjene på Oslo Børs, og gir en god indikasjon på den generelle utviklingen på det norske aksjemarkedet.

Indeksfondene har som mål å gjenskape avkastningen til den underliggende indeksen så nøyaktig som mulig. Indeksfond har blitt mer populære de siste årene fordi de ofte tilbyr lav kostnad, enkel tilgang til en bred portefølje av verdipapirer, og en mer passiv tilnærming til investering, da de ikke krever at forvalterne skal ta aktive investeringsbeslutninger.

Det er viktig å merke seg at selv om indexfond har en tendens til å gi en jevn og stabil avkastning over tid, er de fortsatt utsatt for markedsrisiko og kan oppleve nedgang i verdi når det er fallende markeder.

 

Aksjefond 

Aksjefond bruker pengene til å kjøpe en portefølje av aksjer i forskjellige selskaper. I et aksjefond er 80% av verdien plassert i aksjer. Siden porteføljen består av en rekke forskjellige aksjer, reduseres risikoen for tap sammenlignet med å investere i en enkelt aksje.

Det finnes mange forskjellige typer aksjefond, inkludert aksjefond med fokus på en bestemt sektor eller region, såkalte tematiske fond, og aksjefond med en mer aktiv forvaltningsstil, som tar beslutninger om å kjøpe og selge aksjer basert på den enkelte forvalters vurderinger av selskapene og markedet. Dette er en investeringsform som kan være attraktiv om du skal spare i en lang periode over mange år. 

 

Rentefond 

I et rentefond plasseres pengene i lånepapirer som obligasjoner, sertifikater og bankinnskudd. Når stat, kommune, banker eller store bedrifter trenger å låne kapital, lånes dette ofte via rentefond. 

 

Enkeltaksjer

Ved å investere i enkeltaksjer får du en eierandel i et aksjeselskap. Dette kan gi høy avkastning, men er også forbundet med en høyere risiko enn andre former for investering, som for eksempel fond eller indeksfond.

Når du investerer i enkeltaksjer, tar du beslutningen om hvilke selskaper du vil investere i. Dette innebærer at du må analysere selskapene, følge med på markedet og økonomiske nyheter, og ta beslutninger om når du skal kjøpe eller selge aksjer.

Enkeltaksjer kan være en god investering for de som har god kunnskap om aksjemarkedet, og har tid til å følge med på utviklingen i de selskapene de investerer i. For de som er mindre kjent med aksjemarkedet, kan investering i fond eller indeksfond være en bedre løsning.

 

Shipping

En shipping investering innebærer å investere i skip og shippingvirksomheter. Det kan gjøres på flere måter, for eksempel ved å kjøpe aksjer i shippingselskaper, eller ved å eie et eller flere skip gjennom en investeringsstruktur.

Formålet med en shipping investering er å tjene penger på å leie ut skipene til shippingselskaper. 

Shippinginvesteringer regnes som en spesialisert investering og kan være utfordrende å forstå for uerfarne investorer. De innebærer en høyere risiko enn mange andre investeringer, for eksempel på grunn av den volatiliteten i skipsmarkedet og den komplekse naturen til shippingvirksomheter.

 

Privat Equity

Private equity investeringer er å investere i private, ikke-børsnoterte selskaper. Dette kan gjøres gjennom kjøp av aksjer i selskapet. Private equity investeringer har som mål å tjene penger på å stimulere til vekst i private selskaper og å realisere fortjeneste ved salg eller børsnotering.

Private equity investeringer kan tilby høyere avkastning enn mange tradisjonelle investeringer, men de innebærer også en høyere risiko. Selskapene man investerer i er ofte mindre etablerte og mer ustabile enn børsnoterte selskaper, og det kan være en større risiko for tap av investert kapital.

Det er også viktig å merke seg at private equity investeringer er langsiktige investeringer som ofte har en låst løpetid. Investorer vil ofte ikke kunne selge aksjene sine før selskapet blir solgt eller børsnotert.

 

Derivater

Derivater er finansielle instrumenter som gir sine eiere en rett til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel på en bestemt dato til en fastsatt pris. Underliggende eiendelen kan være aksjer, råvarer, valutaer, rentenivåer, eller andre finansielle instrumenter.

Derivater brukes ofte som en form for risikohåndtering, da de tillater investorer å sikre seg mot endringer i prisene på underliggende eiendeler. De kan også brukes til å spekulere i prisendringer, da de gir muligheter til å tjene penger på prisbevegelser uten å eie den underliggende eiendelen.

Giring av derivater innebærer å bruke derivater for å øke størrelsen på en investering. Dette gjøres ved å låne penger for å øke investeringskapitalen, slik at man kan kjøpe flere derivater enn man ellers ville ha kunnet gjort med ens egen kapital.  Giring kan potensielt øke avkastningen på en investering, men det øker også risikoen betydelig. Det skal små beveger til i markedet før det får store utslag på investeringen, kan det føre til stor gevinst men også store tap, spesielt hvis man har gjort en høy giring.

Derivater er komplekse finansielle instrumenter og krever en høy grad av forståelse for å brukes på en effektiv måte. De innebærer en høyere risiko enn mange andre investeringer, da de gir muligheter for større fortjenester, men også større tap.

 

Folkefinansiering 

Folkefinansiering er en investeringsform hvor du låner ut penger til bedrifter som trenger kapital for å finansiere prosjektene sine. De som velger å investere via folkefinansiering vil få en passiv inntekt gjennom rentene bedriften utbetaler til sine långivere. Disse rentene utgjør avkastningen på investeringen din.

Les mer om folkefinansiering her 

 

Oppsummering

Det er mange ting du må tenke på når du skal investere. Vi vil at du skal gjøre gode investeringer. Det er derfor viktig at du leser deg godt opp på de forskjellige investeringsmulighetene for å finne formen som passer best for deg og dine behov.  

Lykke til:-)

 

Få 10 % fast rente på pengene dine hos Aevi Eiendom

Det er lurt å sette pengene i arbeid slik at du unngår at de taper seg i verdi og at du går glipp av verdifull avkastning. Ved å bli långiver til Aevi Eiendom får du en fast årlig rente på 10 prosent. Renten utbetales til din konto hver måned. Les om hvordan det funker her.  

Fordeler med å investere i Aevi eiendom:

  • 10 % fast rente
  • Rentene utbetales hver måned 
  • 2 års avtale
  • Ingen gebyrer

Bli långiver med Aevi

Abonner på nyhetsbrevet!

Vær den første til å få nyheter om Aevi Eiendom, erfaringer og artikler om bolig, eiendom og investering – rett i innboksen din.

Tagger