Aevi Eiendom kjøper, utvikler og selger eiendommer i randsonen til Oslo. Det har vi gjort siden 2018 og historien vår bygger på to perspektiv; finansperspektivet og eiendomsperspektivet.

Med bakgrunn fra både finans- og eiendomsbransjen, har vi fire som startet Aevi Eiendom sett baksiden av medaljen i hver av disse. Vi så at vi kunne ha god nytte av å jobbe sammen som ett selskap – og som sagt, så gjort. Etter en kort datingperiode inngikk vi «ekteskap» for et par år siden. Nå bygger vi boliger for folk flest og henter inn kapital til prosjektene på egenhånd, gjennom lånebasert folkefinansiering.


Kostnadseffektiv finansieringsform

Denne måten å drive på er en god kombinasjon av våre styrker. Vi har en kostnadseffektiv finansieringsform der kapitalen går rett i arbeid uten fordyrende mellomledd. Våre eiendomsprosjekter betaler seg, noe som gjør at vi kan gi våre samarbeidspartnere en god rente på deres investerte kapital.

Enkelt forklart har vi fjernet bankens fortjeneste og gitt den til långiverne våre. Med vår demokratiske forretningsmodell har vi på denne måten lagt til rette for at flere kan komme inn på eiendomsmarkedet. Enten ved å kjøpe egen, rimeligere bolig i randsonen til Oslo, eller ved å investere direkte i Aevi Eiendom for å få en bit av verdistigningen som skjer i eiendomsmarkedet.


Skapertrang og personlig oppfølging

Den største drivkraften for oss i Aevi Eiendom er vårt sterke ønske om å skape noe. Vi ønsker å skape verdi for våre långivere gjennom god avkastning på deres kapital, for de som skal bo i husene vi bygger gjennom å gi dem et godt hjem og nabolag, og for oss selv ved å bruke kunnskapen vår til å skape fortjeneste og en meningsfull arbeidsplass. Vi legger en stor grad av stolthet i prosjektene våre, og det betyr mye for oss å ha et tett samarbeid med alle som er involvert.

Hos oss er det ingen tvil om at långiverne våre kommer først. Det er først når de har fått tilbakebetalt hovedstolen og rentene sine, at vi kan ta ut et mulig overskudd. Vi tar risikoen sammen med dem, og vi får ingen fortjeneste hvis ikke långiverne våre får det.

Vi ønsker å bli godt kjent med våre samarbeidspartnere, kvalitetssikrer dem og tar oss råd til å være selektive. For oss er det viktig hvem som investerer i oss, og at långiverne forstår avtalen de inngår. Vi ønsker å ha en god relasjon til menneskene rundt oss og gir alle våre samarbeidspartnere tett personlig oppfølging.

Vil du vite mer? Les mer om Aevi Eiendom her.