Sandefjord er en by og kommune i Vestfold og Telemark, og er etter folketall størst i fylket. Hvert år øker folketallet med cirka 500 innbyggere. Sandefjord sentrum ligger ved enden av Sandefjordsfjorden og kommunen har en kystlinje på ca 160 km. Vestfoldbanen og Europavei 18 passerer stedet og gjør både Østlandet og Sørlandet lett tilgjengelig for innbyggerne. 

Fergeselskapene Color Line og Fjord Line driver fergeruter til Strömstad i Sverige, og Sandefjord lufthavn, Torp har flyforbindelser til nasjonale og internasjonale destinasjoner. Sandefjord er kjent for sjøfart, skipsbygging, hvalfangst og kjemisk industri.

Heimdal Park ligger sentralt plassert med ca fem minutter til Sandefjord sentrum. Prosjektet har som hensikten å legge til rette for bolig, næring og tjenesteyting samt å bidra til en generell oppgradering av området, både bruksmessig og visuelt.

 

Heimdal Park blir en sentral del av grøntstrukturen som vil være viktig for identiteten til alle beboere. Området blir utbygd med høy utnyttelsesgrad noe som kan bidra positivt til mer miljøvennlige transportformer, og støtte opp om bysentrum.

Prosjektet Heimdal Park er ferdig detaljregulert og salget starter i løpet av 2024. Aevi har inngått samarbeid med solid aktør for ferdigstillelse av prosjektet.

Skjermbilde 3-1
hage-gir-bedre-helse

Interessert i prosjektet?

Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg med mer info.