Hva er definisjonen på avkastning?

Avkastning er et begrep som brukes for å beskrive den prosentvise endringen i en investering. Avkastningen representerer den totale gevinsten eller tapet generert av en investering, i forhold til den opprinnelige investeringen eller kostprisen. Avkastningen kan være positiv hvis investeringen har økt i verdi, eller negativ hvis den har sunket i verdi.

Hva er avkastningskrav?

Avkastningskrav, eller forventet avkastning, er den minste avkastningen en investor krever for å være villig til å investere i en aktivaklasse, et prosjekt eller en investering. Det representerer investorens forventninger til hvor mye avkastning de vil oppnå for å rettferdiggjøre risikoen og kostnadene knyttet til investeringen.

En vanlig formel for avkastningskrav er kapitalverdimodellen (CAPM):

Avkastningskrav: Risikofri rente + markedets risikopremie * en beta verdi. 

Betaverdien til for eksempel en aksje sier noe om hvor mye aksjen svinger i forhold til markedet. Det er viktig å merke seg at denne formelen er en forenklet tilnærming, og at det finnes andre modeller som kan brukes for å beregne avkastningskrav. 

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image