Hva er et datterselskap?

Et datterselskap er et selskap som et annet selskap har aksjemajoritet i. Selskapet som har aksjemajoritet i et datterselskap kalles for morselskap. 


Hvordan funker et datterselskap?

Morselskapet eier over halvparten av aksjene til datterselskapet, og har dermed   kontroll over selskapet. Når et morselskap har et eller flere datterselskaper utgjør det til sammen et konsern

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image