Hva er en obligasjon? 

En obligasjon er et gjeldsbrev, en avtale mellom to parter,  som gir eieren rett på fremtidige betalinger fra utstederen av obligasjonen. 

Når du kjøper en obligasjon, låner du penger til utstederen og i bytte får du en fastsatt rente og et løfte om tilbakebetaling av det opprinnelige beløpet på en bestemt fremtidig dato (løpetiden). Renten kan være fast eller flytende, avhengig av vilkårene for obligasjonen.

Obligasjoner kan utstedes av både stater og bedrifter. En obligasjon utstedt av en stat kalles en statsobligasjon. I det tilfelle er obligasjonen et bevis på at långiver har lånt penger til  staten.

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image