Hva er crowdfunding?

Crowdfunding, også kalt folkefinansering, er et alternativ til tradisjonell finansiering gjennom en bank. Crowdfunding skjer ved at enkeltpersoner eller /selskaper låner penger direkte til et selskap som har behov for kapital. for eksempel til eiendomsprosjekter. 


Hvordan funker crowdfunding?

Crowdfunding fungerer ved at flere investorer låner ut penger til et felles prosjekt, produkt eller en virksomhet de har tro på at vil øke i verdi. Ved å låne ut kapital får investorene en avtalt rente . 


Det finnes fire typer crowdfunding: 

  • Donasjonsbasert
  • Belønningsbasert
  • Egenkapitalbasert
  • Lånebasert

Les mer om folkefinansiering her

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image