Hva er en kontrakt? 

En kontrakt er en juridisk bindende avtale mellom to eller flere parter, der partene forplikter seg til å utføre bestemte handlinger i et definert tidsrom. En kontrakt kan blant annet definere forholdet mellom partene, deres plikter og rettigheter, samt andre relevante vilkår.

Det finnes en rekke ulike typer kontrakter, inkludert kjøpskontrakter, leiekontrakter, arbeidskontrakter, opsjonskontrakter osv. 

Når er en kontrakt gyldig? 

I Norge er en kontrakt gyldig inngått når en avtale er lagt frem og avtalen er akseptert. Det foreligger ingen formkrav i norsk avtalerett, hvilket vil si at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtale. 

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image