Hva er overskuddslikviditet? 

Overskuddslikviditet er en økonomisk term som beskriver situasjonen når en bedrift eller enkeltperson har mer penger enn de trenger til å dekke sine umiddelbare forpliktelser og daglige drift. Kort fortalt at man har penger til overs. Dette kan skyldes at bedriften har hatt en økning i inntektene eller redusert kostnadene, eller at de har fått tilgang til ekstra midler på annen måte.

En høy overskuddslikviditet kan gi bedriften eller enkeltpersonen muligheten til å investere i vekstmuligheter, betale gjeld eller øke sine langsiktige spareplaner. Imidlertid kan det også føre til en risiko for tap av inntjening og potensiell inflasjon.

Det er viktig å balansere overskuddslikviditet med langsiktige økonomiske mål og risikotoleranse, for å optimalisere bruken av overskuddsmidler og maksimere avkastningen.

Har du overskuddslikviditet og lurer på om du skal investere pengene? Da kan denne investeringsguiden kanskje være av interesse:

https://www.aevieiendom.no/artikler/investeringsguide-hvordan-investere-penger

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image