Hva er diversifisering?

Diversifikasjon betyr å satse på flere  markeder samtidig. Dette gjøres ved å fordele investeringen utover flere aktivaklasser for å redusere risiko. 

Med diversifisering kan du redusere den totale risikoen ved å spre investeringene utover flere markeder og bransjer. Ved å fordele investeringen slik, blir pengene dine utsatt for ulike makredskrefter og risikofaktor. 


Hvorfor diversifisere? 

Diversifisering brukes til strategisk allokering av kapital for å redusere svingninger og tap.. 

For å diversifisere kan du spre pengene på flere ulike aksjer, fond, eiendommer osv. Med diversifisering putter du ikke alle eggene i samme kurv, og får derfor mindre variasjon i resultatene. 

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image