Hva er fastrenteinnskudd?

Fastrenteinnskudd er når du inngår avtale om å binde penger med en fast rente i en avtalt periode. Perioden varierer gjerne fra et par måneder til flere år. Dette gir større forutsigbarhet for investorer, da de kan forutse hvor mye avkastning de sitter igjen med ved endt bindingsperiode. Denne formen for investering er normalt forbundet med lav til middels risiko.  

 

Fordeler og ulemper med fastrenteinnskudd 

Fastrenteinnskudd har ofte fordelen med at du har en stabil fastrente som ikke påvirkes av svingninger i markedet. Dersom renten går ned, vil du fremdeles beholde renten du har i avtalen din i løpet av bindingsperioden. 

Ulempen med fastrenteinnskudd er at dersom rentene går opp, vil din rente holde seg uendret. En annen ulempe er at du normalt ikke har mulighet til uttak av midler i denne perioden. Du må derfor være sikker på at du ikke har behov for pengene i perioden. 

 

Muligheter innenfor fastrenteinnskudd

Det finnes flere muligheter for fastrenteinnskudd. Det kan være hos banker eller folkefinansieringsalternativer. Da inngår du en avtale hvor du får en fast rente på pengene du setter inn.

 

Fastrenteinnskudd hos Aevi

Aevi Eiendom er en eiendomsutvikler som tilbyr folkefinansiert eiendomslån. Hos Aevi Eiendom får du mulighet til sette inn penger i en toårsperiode til en fastrente på 8 %. Rentene blir utbetalt hver måned.

Her kan du lese om  fast renten til Aevi 

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image