ESG er en forkortelse av environmental, social and governance, som på norsk oversettes til miljø, sosiale og forretningsetiske forhold.


Hva er ESG? 

ESG beskriver en bedrifts evne til å ivareta miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyring. Det benyttes blant annet ved vurdering av om investeringer er ansvarlige og bærekraftige. Det sier altså noe om hvordan virksomheter jobber for et bærekraftig samfunn, og en bærekraftig utvikling, gjennom deres produkter og tjenester. 


Hvorfor er ESG viktig å ta stilling til?

Ved å investere i selskaper som vektlegger ESG, kan du være trygg på at de tar bærekraftige beslutninger. Dette vil igjen være med på å forbedre risikostyring, og skape en mer stabil og langvarig avkastning for investorer. 

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image