Hva er et konsern?

Et konsern består av et morselskap og et eller flere datterselskaper. Konsernet oppstår når et selskap (morselskapet) eier over halvparten av aksjene i et eller flere andre selskaper (datterselskapene). Tilsammen utgjør denne enheten et konsern, og morselskapet har kontroll over datterselskapene.

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image