Avkastning

Avkastning er et økonomisk begrep som sier noe om hvor mye verdien av en investering har endret seg fra et tidspunkt til et annet. Avkastning blir blant annet brukt som et mål for lønnsomhet.


Hva er avkastning?

Avkastningen på en investering er gevinsten / tapet over en gitt periode. En positiv avkastning vil si at investeringen har økt i verdi, mens en negativ avkastning vil si at investeringen har sunket i verdi. 


Hvordan beregne avkastning til en investering?

For å beregne avkastningen på en investering, trekker du startverdien på investeringen fra den endelige verdien. Dette beløpet deler du så på den opprinnelige startverdien på investeringen for å få avkastningen i prosent. 


Eksempel fra Aevi: 

Setter du dine pengene hos Aevi så kan vi regne ut din avkastning på følgende måte: 


Dersom du investerer 500 000 kroner med 8% årlig fastrente.

((500 000 * 1,08)-500 000)  = 40 000 kr i årlig avkastning 


Du mottar renteinntekter på månedlig basis som regnes ut basert på årlig fastrente:

40 000 kr / 12 mnd = 3 333 kr i månedlig renteinntekter


Hos Aevi inngår du en to års investeringsavtale. Etter endt periode, vil din årlige avkastning i eksempelet ovenfor ganges med to. Da har du oppnådd en total avkastning på 80 000 kr av din opprinnelig beløp på 500 000 kr

 

Les mer om fastrente du får hos Aevi

 

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image