Hva er grønn obligasjon?

En grønn obligasjon er en obligasjon som er utstedt med formål å finansiere prosjekter som har en positiv effekt på miljøet. Prosjekter som innebærer fornybar energi eller miljøvennlig transport er eksempler på dette. 

Grønne obligasjoner kan utstedes både av offentlige og private institusjoner som ønsker å tilby investorer en mulighet til å støtte miljøvennlige prosjekter, og samtidig få avkastning på investeringene sine. Hvorvidt et prosjekt er kvalifisert som grønt eller ikke, avhenger av standardene i det gjeldende landet. 


Grønne obligasjoner er et viktig hjelpemiddel til å skaffe kapital for å nå de globale klimamålene, samt finansiere grønn, økonomisk vekst. 

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image