Hva er risikofri rente? 

Risikofri rente er renten på en investering som anses å være uten risiko. Renten på statsobligasjoner, lån utstedt av land, blir ofte brukt som et mål på risikofri rente fordi slike obligasjoner ofte anses å være uten kredittrisiko (risiko for at landet ikke overholder betalingsforpliktelsene sine).


Den risikofrie renten er en viktig faktor som brukes i mange økonomiske modeller og i prisingen av finansielle instrumenter. For eksempel kan den risikofrie renten brukes som en referanserente for å bestemme et påslag for å kompensere investorer for risikoen de tar på en investering som er mer risikofylt enn en statsobligasjon.


Det er viktig å merke seg at selv om en investering kan være ansett som "risikofri", er det fortsatt andre faktorer som kan påvirke avkastningen, som for eksempel inflasjon og valutakursendringer. Derfor er det alltid viktig å nøye vurdere risikoen før du gjør en investering, selv om den er ansett som risikofri.

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image