Hva er verdipapirer?

Verdipapirer er en form for finansiell kontrakt eller dokument, som representerer en eierandel eller et pengekrav. Verdipapirer har en økonomisk verdi, og kan gjøres om til kontanter. De vanligste typene verdipapirer er aksjer, obligasjoner, derivater og investeringsfond. 

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image