Hva er kontantstrøm? 

Kontantstrøm, eller cash flow, er kort forklart alle innbetalinger minus alle utbetalinger i et regnskap i en gitt periode. Det er et viktig element i budsjetteringen, og er med på å beregne verdien av prosjektet, eller selskapet ut fra regnskapet i perioden.

Positiv og negativ kontantstrøm

En positiv kontantstrøm får du når summen av innbetalingene er større enn utbetalingene, mens en negativ kontantstrøm får du når utbetalingene er større enn innbetalinger.


Kontantstrømanalyse
Kontaktstrømanalyse er en analyse av den økonomiske tilstanden til en virksomhet.

Den viser hvordan innbetalinger og utbetalinger påvirker beholdningen av penger i virksomheten.


Kontantstrøm formel


KS = kontantstrøm, R = diskonteringsrente, N = antall år inn i fremtiden. Eksempelvis 100 kroner utbetalt om 3 år, med avkastningskrav 7 % blir 100/(1+0,07)^3 = 81,6 kroner i dag. Når du har neddiskontert alle de fremtidige kontantstrømmene, kan du summere dem og finne verdien av selskapet.


Kilde: Finansleksikon
La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image