Hva er rente?

Rente er en prosentandel av et lånebeløp som betales til långiveren, i tillegg til det opprinnelige lånebeløpet. Renten kan ses på som leieprisen for penger, og er ment for å dekke långivers kostnader, og gi en avkastning på investeringen. 

Hva er nominell og effektiv rente?

Nominell rente er rentesats på lånet før gebyrer. Mens effektiv rente er nominell rente pluss alle gebyrer, og forteller den faktiske prisen på lånet. 

Hvordan regne rente?

Beløp ganger prosenttall delt på hundre. 

Fast eller flytende rente

En rente kan være fast eller flytende/variabel, avhengig av låneavtalen. Fast rente betyr at renten forblir uendret gjennom lånets løpetid, mens flytende rente kan endre seg i henhold til markedsforholdene. 

I Aevi Eiendom tilbyr vi en årlig fast rente på 8 % som långivere får utbetalt hver måned. Siden renten er fast vil den ikke påvikres av svingninger i markedet. Dette bidrar til en stabil og forutsigbar avkastning. 

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image