Hva er et driftsselskap?

 Et driftsselskap er et aksjeselskap som selger varer eller tjenester og eies av et holdingselskap. Om holdingselskapet eier over halvparten av aksjene til et driftsselskap, kalles driftsselskapet for et datterselskap

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image