Hva er et holdingselskap?

Et holdingselskap er et selskap som er til for å eie hele eller deler av aksjene til andre driftsselskaper og datterselskaper. Formålet er å gi spillerom til eierne for uttak av utbytte, og reinvestering av eventuelle gevinster i driftsselskapene. Selskapet produserer ikke varer eller tjenester selv, men har som ansvar å kontrollere og koordinere driftskapenene.


Om et holdingselskap eier over halvparten av aksjene til ett eller flere driftsselskaper, kan det regnes som et morselskap. Når dette er tilfellet, vil driftsselskapene kunne kalles for datterselskap. Denne strukturen kalles for en holdingstruktur. 


Fordeler med holdingselskap

Holdingstrukturen gir særlig fordeler knyttet til utsettelse av skattebetalingenen.
Dette gjør at selskapet i stedet kan bruke pengene til å investere i andre virksomheter eller prosjekter. Ved å utsette betaling av skatt kan du investere ett høyere beløp enn om du betaler skatten først. 


Dette er imidlertid bare en generell forklaring. Det er viktig å huske på at det kan være mange andre faktorer som spiller inn som kan påvirke fordelen med å bruke holdingselskap for å utsette skattebetalingen.  

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image