Hva er gearing?

Gearing/giring er betegnelsen på forholdet mellom lån og egenkapital. 


Gearing kan sammenlignes med det å ta opp et boliglån. Du har noe penger selv og får låne resten. Da blir din eksponering/investering mye større enn om du kun bruker dine egne penger. Med gearing vil du kunne kjøpe for mer penger enn det du har i egenkapital, ved at du stiller med en del av summen og låner resten av pengene. Med gearing trenger du bare betale en brøkdel av posisjonens verdi. 


Gearing av aksjer

Gearing eller giring av aksjer betyr at du kjøper aksjer for mer enn hva du har i egenkapital. Dette kan føre til stor gevinst på egenkapitalen om aksjen går i positiv retning, eller føre til større tap om den går i negativ retning. 

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image