Hva er definisjonen på volatilitet?

Volatilitet kan defineres som et statistisk mål på svingningene i prisene over en gitt tidsperiode. Volatilitet er et sentralt tema for hvilke investeringsvalg du bør ta, basert på blant annet tidshorisont og risikotoleranse. Det representerer graden av variasjon og endring i verdien til en aksje, indeks eller annet finansielt instrument. 

Volatiliteten kan skyldes mange ting, som økonomiske nyheter, politiske hendelser eller til og med rykter og spekulasjoner. Markedet reagerer raskt på informasjon og kan sende prisen opp eller ned i en fart.


Hvordan påvirker det investeringen?

Dette skaper både muligheter, men også risiko. På den ene siden kan volatiliteten gi rom for kortsiktig gevinst, da aksjer kan kjøpes og selges til ulike prispunkter. På den andre siden kan høy volatilitet skape usikkerhet og føre til tap hvis investorer ikke har tilstrekkelig kunnskap og erfaring.

En godt diversifisert portefølje kan bidra til å redusere risikoen i møte med volatilitet, da investeringer i ulike sektorer og eiendeler kan bidra til å balansere porteføljen. Samlet sett er volatilitet en naturlig del av aksjemarkedet, og det er viktig å være oppmerksom på og forstå dens innvirkning.
La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image