Hva er risikojustert avkastning? 

Ulike investeringer kommer med ulik risiko. Ved risikojustert avkastning tar du hensyn til dette, ved å vurdere avkastningen på en investering opp mot risikoen som er involvert i investeringen. 

For å beregne risikojustert avkastning, må man først vurdere risikoen som er forbundet med investeringen. Dette kan gjøres ved å se på historisk svingninger i avkastningen, eller ved å vurdere andre risikofaktorer som f.eks rentenivå, politisk risiko eller markedsrisiko.

Når risikoen er vurdert, kan man deretter beregne den forventede avkastningen, justert for denne risikoen. Dette betyr at en investering som har høyere risiko vil kreve en høyere forventet avkastning for å være like attraktiv som en investering med lavere risiko.

Dersom investeringer skal sammenlignes, burde derfor avkastningen på de ulike investeringene måles opp i mot risikonivået på hver enkelt. Slik får du en bedre vurdering av hvor god investeringen faktisk er, og således en indikasjon på hvor det er mest hensiktsmessig å plassere midlene dine. 

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image