Eiendomsutvikling er å transformere tomter, bygninger eller annen eiendom fra en tilstand til en annen, med det formål å øke verdien av eiendommen


Hva er eiendomsutvikling?

Eiendomsutvikling er prosessen med å skape ny eiendom eller oppgradere eksisterende eiendom med mål om å tilføre verdi. Det er et tverrfaglig område som krever både prosjektering og planlegging samt økonomi, jus, arkitektfag, ingeniørfag, finans, markedsføring og det byggfaglige aspektet. 


Eiendomsutvikling kan omfatte ulike typer eiendommer, for eksempel boliger, kommersielle eiendommer, industrielle eiendommer, fritidseiendommer og offentlige eiendommer. Vanlige eksempler på eiendomsutvikling er bygging av nye boligområder, hytter, hoteller, kontorbygg og industribygg.


Et prosjekt innen eiendomsutvikling starter i en mer kreativ prosess hvor man utvikler ideer og ser muligheter basert på potensialet i prosjektet. Det krever innsikt i økonomi, en forståelse av samfunnet, juss, arkitektur og landskap. Siden eiendomsutvikling krever en transformasjon av eiendommen kreves også arbeid med det byggtekniske, med design og å skaffe nødvendige godkjenninger fra nødvendige instanser. 


Etter at eiendommen er ferdig utviklet vil fokuset rettes mot salg eller forvaltningen av eiendommen for å hente ut fortjeneste på det som er skapt. 

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image