Hva er opsjon?

En opsjon er et finansielt instrument (finansiell kontrakt) mellom to parter. En opsjon gir rett til kjøp eller salg av for eksempel eiendom eller aksjer, til en forhåndsavtalt pris, på eller innen et bestemt tidspunkt. 

En opsjon kan kjøpes eller utstedes. Den som kjøper opsjonen har rett, ikke plikt, til å benytte seg av opsjonen. Selgeren på sin side, har plikt til å innfri opsjonen dersom kjøperen ønsker å benytte seg av sin rett.

Hva er en opsjonsavtale? 

En opsjonsavtale er en avtale mellom to parter (kjøper og selger), der detaljene i opsjonen spesifiseres. Dette inkluderer blant annet type opsjon, tidsfrist og andre relevante vilkår for avtalen. Opsjonsavtalen gir kjøperen rett til å gjennomføre kjøpet av kontraktsobjektet, men ingen plikt. 

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image