Hva er grunneiendom?

Grunneiendom er et  geografisk avgrenset areal som er identifisert med et eget gårds- og bruksnummer. En grunneiendom er en eiendom som har et eget eierforhold, og egen grunneier. Grunneiendommer registreres i Matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister over fast eiendom. 

La pengene dine vokse med 8 prosent årlig

Få avkastningen pengene dine fortjener.

Faste månedlige utbetalinger rett på konto

Kom i gang

AE-CTA-image